Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


petvikutvidelse2017.jpg

Petvik kirkegård skal utvides med to nye gravfelt

Publisert: 30/05-2017 av Anne Lise Haakestad

Vestvågøy kirkelige fellesråd ønsker primært gjenbruk på kirkegårdene for ikke å  øke kirkegårdsarealet ytterlige på våre 13 kirkegårder.  I ” Langtidsplanen for kirkegårdene  i Vestvågøy” er det  foreslått utvidelse. Kirkevergen har på nytt vurdert at det ikke er tilgjengelig areal til gjenbruk. I 2003 ble ett felt tatt til gjenbruk, påfylt og omregulert til ny gravstørrelse.

Vestvågøy kirkelige fellesråd har derfor kjøpt tilleggsareal for utvidelsen, revet fjøs, kartlagt terreng og grunnforhold.  Det er nå krav i Gravferdsloven om at det skal dokumenteres med prøver at jorden er egnet til kirkegårdsformål. Videre har fellesrådet fått utarbeidet planer/kart og fått godkjenning hos Sør-Hålogaland bispedømme.

Kirkegården skal utvides mot nord med to nye felt som vil dekke gravbehovet frem til  ca. 2047. Det blir etablert ny beplantning, vannposter, sittegruppe og avfallstasjon på de nye feltene. Det vil bli etablert  lukket avskjæringsgrøft på nordsiden av utvidelsen for å ha kontroll med grunnvannet..

Adkomsten blir over eksisterende kirkegård etter etablerte veier med noe forsterking på enkelte områder.

Utvidelsen er planlagt gjennomført i sommer og utover høsten under forutsetning at kostnaden holder seg innen for de rammer som er avsatt til prosjektet. Det vil en først få avklart når anbudsrunden er avsluttet.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web