Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


annhelenbiskop.jpg

Visitas i Buksnes og Hol menigheter

Publisert: 29/01-2018 av Anne Lise Haakestad

5.februar til 8.februar vil biskop Ann-Helen F. Jusnes visitere Buksnes og Hol menigheter. Visitasen avsluttes med gudstjeneste i Buksnes kirke søndag den 11. februar kl 11.00. Med seg har biskopen med seg kirkefagsjef Torkel Irgens og prost Kristine Sandmæl. 

Det er et omfattende program som biskopen med følge skal gjennomføre. Det hele starter opp mandag 05.februar og møte med Buksnes menighetsråd.

Tirsdag 6.februar
Denne dagen står møte med lokal stab og prestene i Lofoten på dagsorden. Da blir det også flere møtepunkt med Vestvågøy kommune. Biskopen skal møte formannskapet kl 13.00 og etter det blir det omvisning på Meieriet kultursenter og samtale om det offentlige rom med kulturarbeiderne i kommunen. Tidligere på dagen, kl 11.00, er det besøk på Leknes bo- og servicesenter og møte med beboere og tjenestene der.

6. februar er samefolkets dag, og gjennom flere år har det vært gudstjeneste i Hol kirke på dagen som felles markering i prostiet. Så velkommen dit kl 19.00.

Onsdag 07.februar
Barnehage og skole er i sentrum med barnehagebesøk i Buksnes kirke, møte med grunnskolens ledelse på Vestvågøy og spørretime med videregående elever.  Biskopen blir å treffe på formiddagstreffet på Buksnes menighetshus kl 11.00. Da skal Ann-Helen F. Jusnes få anledning til å fortelle om hvordan det oppleves å være biskop.

Frivilligheten har en stor plass i menighetenes arbeid i Den norske kirke. Det skal markeres med en fest for alle frivillige på Fiskerifagskolen. Hele bredden i det frivillige arbeidet møter biskopen og takkes for innsatsen som bli lagt ned.

Torsdag den 8. februar
Det blir møte med Vestvågøy kirkelige fellesråd, Hol menighetsråd og et besøk hos den læstadianske forsamling. Også lokalt næringsliv blir presentert for biskopen gjennom et besøk på Ballstad der Destination Ballstad presenterer sitt arbeid og Buksnes kirke som sted å oppsøke for turistene.

Om kvelden er det gudstjeneste i Hol kirke kl 18.00 Der deltar barn fra kirkeklubben, Ballstad KFUK/KFUM speiderne, konfirmanter og unge medarbeidere. Det blir kirkekaffe - og alle velkommen!

Søndag 11.februar
Visitasgudstjeneste kl 11.00 i Buksnes kirke med biskop, prost, lokalt ansatte og frivillige som deltar sammen med Buksnes kirkekor og Vestvågøy gospekor. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på Buksnes skole. Da holder biskopen sitt visitasforedrag som bygger på rapporter, og ikke minst de inntrykk og erfaringer som biskopen med følge har gjort gjennom uka. Velkommen til alle.

Mer informasjon
Det er morgenbønn kl 08.30-09.00 på Buksnes menighetshus på tirsdag, Buksnes kirke på onsdag og Hol kirke på torsdag. Disse er åpen for alle så bli gjerne med på en god inngang for dagen.

Tidspunkter for ulike gudstjenester og arragement ligger til høyre på siden her. 
Ellers kommer det annonsering i avisene og mer informasjon på siden her dag for dag.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web