Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


diakoni.jpg

Ledig vikariat som 50% diakon/diakonimedarbeider

Publisert: 20/09-2018 av Anne Lise Haakestad

Vår faste medarbeider Solveig Utvik har et års permisjon. Det er ledig vikariat i 50% som diakon/diakoniarbeider i Vestvågøy kirkelige fellesråd. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og oppgaver er nedfelt i diakoniplan, stillingsbeskrivelse mm. Primærområdet er Borge sokn men det vil være arbeidsoppgaver i hele Vestvågøy. Kontorsted er Borge kirke.

Vikariatet er ledig fra dags dato tom 14.09.2019

Hovedtema i diakoni er:

  • inkluderende fellesskap,
  • nestekjærlighet,
  • kamp for rettferdighet
  • og vern om skaperverket

I diakoniplanen er det konkrete tiltak som ivaretar disse temaene. Den diakonale medarbeideren har ansvar for tiltakene sammen med andre medarbeidere, og skal rekruttere frivillige medarbeidere til oppgaver.

Kvalifikasjoner:

  • minst 3 årig utdanning innen helse-/sosial-/pedagogikk
  • utdanning i kristendom min 30 studiepoeng
  • praktisk kirkelig utdanning innen diakoni min 30 studiepoeng

Ialt er kravet til vigslet diakon master med disse emnene. Men det kan tilsettes diakoniarbeider med deler av utdanning.

Ellers vektlegges personlig egnethet som initiativrik, evne til samarbeid og å jobbe selvstendig.

Det er pliktig medlemsskap i Den norske kirke

Avlønning skjer etter kirkelig tariffområdet, og omfang av utdanning legger grunnlag for innplassering. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglemet for kirkelig sektor.

Mer informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeverge Anne Lise Haakestad 76056759

Søknadsfrist er 04.10.18. Søknad sendes til Vestvågøy kirkelige fellesråd, Tamyra 24, 8370 Leknes, eller på e-post til kirkeverge@vestvagoy.kirken.no


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web