Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


visitas-2011/kystmesse-biskop.jpg

Bispevisitasens dag 6: Kystmesse med kirkekaffe

Publisert: 27/03-2011 av Arne Tveit

Visitasene avsluttes med visitasgudstjeneste med etterfølgende visitasforedrag. Denne gangen ble visitasgudstjenesten kombinert med den årlige kystmessen i Stamsund kirke. Etter gudtjenesten var det kirkekaffe i aulaen på Svarholt skole. I tillegg til visitasforedraget ble det holdt hilsener.

www.vestvagoy.kirken.no

Kystmessene starter alltid med prosesjon. I tillegg til Bibel og prosesjonskors, bæres det også inn nytrukket skrei, lever og rogn. Det ble en innholdsrik gudstjeneste, med konfirmant-dåp, korsang, nattverd m.m.

www.vestvagoy.kirken.no

www.vestvagoy.kirken.no

Lesepulten er pyntet med havets rikdommer.

Blomsterkransen bæres ut ved slutten av gudstjenesten for å plasseres ved bautaen til minne om de som har omkommet på havet.

Prosten holdt åpningsordene som innledet gudstjenesten.

Eva Nergård leste teksten

www.vestvagoy.kirken.no

Både Stamsund Sangkor og Vestvågøy Gospelkor deltok med vakker korsang.

www.vestvagoy.kirken.no

www.vestvagoy.kirken.no

Sokneprestene Marit Plener Gran og Aud Meaas Sigurdsen har både i gudstjenesten i Valberg og her imponert oss med vakkert duettsang når de skulle messe ulike gudstjenesteledd..

KIRKEKAFFE

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i aulaen på Svarholt skole. Menighetsrådet hadde laget til en flott kirkekaffe med overflod av kaker, wienerbrød og rundstykker med pålegg. Etter en stund med prat rundt bordene var det tid for hilsener og visitasforedrag.

www.vestvagoy.kirken.no

Biskopen sitt visitasforedrag finnes i egen artikkel.
Prost Ann Helen Jusnes ba hver av lederne i 3 tre visiterte menighetsrådene om å gi hver sin setning om hva som hadde gjort inntrykk under visitasen.
Leder i Hol menighetsråd, Asbjørn Sjølie, takket biskopen for å ha gitt dem inspirasjon til videre arbeid i menigheten.
Leder i Valberg menighetsråd, Siv Bente Willumsen, takket biskopen for å hans evne og vilje til å hilse på så mange enkeltmennesker og være interessert i alle.
Leder i Stamsund menighetsråd, Robert Solberg, sa han satt igjen med mange inntrykk. Han fremhevet biskopen som en veldig god leder for den folkekirken han ønsker at Den norske kirke skal være.
Sammen med Ellen Krüger overleverte Solberg også en gave til biskopen fra de tre menighetene: Bok, Lofotvanter og ekte Lofot-tørrfisk. 

www.vestvagoy.kirken.no
Ordføreren takket i sin hilsen biskopen for at han engasjerer seg aktivt i samfunnsdebatten.

Ordføreren understreket også kirka sin sterke stilling i kommunen vår.

Han vil jobbe for at kirka skal ha stabile rammevilkår og for at kirka skal ha sin naturlige plass i utviklingen av lokalsamfunnet vårt.

 

 

 

 

     Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web