Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Diverse/kirkevalget-logo.jpg

Kirkevalget

Publisert: 04/04-2011 av Arne Tveit

Til høsten er det valg på nye menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og kirkemøte. I disse dager pågår det arbeid på mange plan med å finne kandidater til å stå på de ulike listene.

Kanskje er du allerede spurt om å stille opp til valg? På nettsiden www.kirkevalget.no kan en finne det meste en trenger av informasjon både om hva det skal velges personer til, hva det innebærer å bli valgt, og hvordan de konkrete valgene foregår.

www.vestvagoy.kirken.noUnder fanen kirkevalg 2011 på hjemmesiden vil informasjon om det lokale kirkevalget bli lagt ut, inkludert informasjon om hvem som er kandidater m.m.

Lokalt har hvert menighetsråd ansvar for å få satt ned en nominasjonskomite som skal sette opp en liste. På samme måte som i kommunevalg og stortingsvalg kan også andre lage sine alternative lister. Kravet er at listen skal være underskrevet av 10 stemmeberettigete, og skal være levert innen 1.mai til det lokale menighetsrådet.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web