Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Misjon/biskop-Thomas-1.jpg

- Vi møtte en hellig mann

Publisert: 26/05-2011 av Arne Tveit

Forrige fredag var den koptiske biskop Thomas fra Egypt på besøk i Lofoten. De 30 som fikk møte ham vil ikke glemme denne dagen. ”Vi hadde en opplevelse av å møte en hellig mann”.

Biskop Thomas er opprinnelig utdannet som veterinær og har fransk doktorgrad i psykologi, men i ung alder avbrøt han den akademiske karrieren og flyttet inn i et kloster i den egyptiske ørkenen. Men klosterlivet ble ikke langvarig - allerede som 38-åring ble han kalt til å være biskop. ”Jeg biskop – nei det går ikke” var hans første innskytelse når patriarken kalte ham. Men han fikk et klart kall fra Gud om å være en biskop med en visjon om å løfte folk opp, gi mot til de som trenger det, trøst til de sørgende, hjelp til forfulgte.  – løfte opp.

www.vestvagoy.kirken.no

Vi som møtte ham den dagen ble løftet opp. Vi møtte en mann som er forfulgt, hans fiender vil helst drepe ham, andre av hans landsmenn vil at alle kristne egyptere skal fratas alle rettigheter og leve sine liv som skopussere og gatefeiere. www.vestvagoy.kirken.noMen han var mer opptatt av å løfte oss opp enn av å snakke om sine egne utfordringer. Aller mest var han opptatt av å fortelle oss hvor glad Jesus er i hver enkelt av oss.

Biskop Thomas er en uredd leder for de kristne kopterne i Egypt. Med sitt klare vitnesbyrd i ord og gjerning har han vært en trussel for de muslimske lederne – derfor har de planlagt å ta livet hans, men han har fått leve. Kirken hans møter mer og mer motstand og forfølgelse.

Ved siden av å forkynne, prøver biskop Thomas å få bygget opp skoler og sykehus. For de 8 millioner kristne kopterne er dette en overlevelsesstrategi: Ved å lage gode skoler som kan gi både kristne og muslimer allmennkunnskap, kan de legge grunnlaget for gode samfunn for alle. Ved å bygge gode sykehus som er åpne for alle i samfunnet, viser de praktisk nestekjærlighet.

www.nmio.no

Sammen med Norsk Misjon i Øst har biskop Thomas bygget en yrkesskole, Anastasia. Skolen ligger 70km vest for Kairo. Den hjelper fattig koptisk ungdom å få en yrkesutdanning, slik at de kan finne en fremtid i det egyptiske storsamfunnet. Spesielt viktig er det å gi slik utdanning til unge kvinner. Kopterne utgjør i dag hoveddelen av Egypts aller fattigste. For at de skal kunne skape seg en god fremtid er de helt avhengige av slike muligheter.

De kristne utgjør omkring 10% av Egypts befolkning, det betyr 8-10 millioner kristne. De aller fleste kristne er koptere. Når revolusjonen kom i Egypt, støttet de kristne opprørerne i kampen for et rettferdig demokrati i landet. Nå har ting blitt verre for de kristne – mye verre. Ekstreme grupperinger som vil ta livet av kristne og brenne kirkene deres var i mange år jaget ut av Egypt – nå kommer de tilbake.

Vi kristne i vest kan hjelpe våre brødre og søstre i Egypt. På hjemmesidene til Norsk Misjon i Øst, www.nmio.no , finnes mer detaljert informasjon om hvordan vi kan hjelpe på ulike måter.

www.vestvagoy.kirken.no

Prosten takket biskop Thomas for en lærerik og inspirerende dag.

www.vestvagoy.kirken.no

Trosopplæringskoordinator Anne Lise Haakestad samtalte med biskop Thomas og Jon-Geir Dittmann fra Norsk Misjon i Øst hvordan vi kan få inkludert misjon på en god måte i trosopplæringen menighetene våre driver for barn og unge

www.vestvagoy.kirken.no

Biskop Thomas var begeistret for naturen i Lofoten


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web