Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


kirkegaard/Buksnes-anlegg/Buksnes-kirkegaardM_1.jpg

Felling av trær på Buksnes kirkegård

Publisert: 30/05-2011 av Arne Tveit

Vestvågøy kirkelige fellesråd starter nå arbeidet med gjenbruk av en del av den eldste delen av Buksnes kirkegård. Arbeidet starter nå i sommer med fjerning av en del trær, oppmåling, detaljplanlegging m.m. I 2012 vil hovedanleggsarbeidet starte opp. Per Arne Lie, rådgiver ved kirkevergekontoret, vil være prosjektleder i hele prosjektperioden.

Mandag 30.mai var det befaring på kirkegården. Sammen med skogkonsulent Gunnar Halse gikk vi gjennom hvilke trær som skal felles denne sommeren, som forberedelse til anleggsarbeidet.

De litt sjeldne trærne på kirkegården, alm, lerke og osp, vil bli bevart. Likeledes vil vi bevare trærne som omkranser kirkegården, som en god leplanting for kirkegården.

www.vestvagoy.kirken.no

De øvrige trærne, rogn, selje, gran og bjørk kan ikke ses på som sjeldne trær i Lofoten. Samtidig er de fleste trærne så gamle at det er på høy tid med fornyelse. Det ble derfor besluttet at bortsett fra de verneverdige trærne og trærne langs gjerde og mur, vil resten av trærne på denne delen av kirkegården bli fjernet. Senere vil det bli plantet nye trær, i tråd med planer fra kirkegårdsarkitekten.

Arbeidet med å fjerne trær vil foregå gjennom sommeren. Vi beklager de ulemper hele anleggsperioden medfører for de som bruker denne delen av kirkegården. Vi er også klar over at felling av trær vekker vonde følelser for noen, men dette er en nødvendig prosess for at denne delen av kirkegården skal bli vakker og funksjonell i de kommende tiår.

Når detaljplanene for de gjenbrukte kirkegårdsfeltene er ferdige og godkjent, vil de bli presentert på hjemmesidene til Vestvågøy kirkelige fellesråd. En del av de eksisterende gravminnene vil bli værende, mens andre vil bli fjernet for å gjøre plass til nye graver. I løpet av planleggingsprosessen vil vi også få behov for å komme i kontakt med pårørende/festere til de gravminnene som er på denne delen av kirkegården.

www.vestvagoy.kirken.no
Feltet som skal gjenbrukes er avmerket på kartet


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web