Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Diverse/tor-og-thomas.JPG

Biskopens pinsebrev - 2011

Publisert: 13/06-2011 av Arne Tveit

Biskopen har sendt ut et pinsebrev til alle menighetene. Brevet som har fokus på Egypt, ble lest opp i alle kirkene i løpet av pinsen. Som skrevet om i tidligere artikkel, var biskop Thomas fra Egypt på besøk i bispedømmet vårt i mai. Da var han også i Henningsvær. Tidligere har en gruppe fra bispedømmet vært i Egypt.

Biskopens pinsebrev:

Pinsen er livets, håpets og fellesskapets fest i kirken. Pinseopplevelsen gjorde kirken universell. Alle språk og kulturer hører med i det kirkelige fellesskapet. Og kirkene verden over er knyttet sammen med usynlige bånd på tross av alle forskjeller. ”Når ett lem lider, lider alle med” skrev Paulus til menigheten i Korint. Det har Sør-Hålogaland bispedømme fått erfare det siste året. Gjennom Norsk Misjon i Øst har vi hatt løpende kontakt med den koptiske kirken i Egypt etter et besøk i Egypt for ett år siden. I mai i år var biskop Thomas vår gjest.

Kirken i Egypt kan føre sin historie helt tilbake til den første pinse og til evangelisten Markus og med stolthet forteller kirken beretningen om at Maria og Josef søkte tilflukt i Egypt med deres nyfødte barn. Den koptiske kirke har gjennom mange hundre år levd under et betydelig press som religiøs minoritet. Egypt har i dag den største andel kristne i den arabiske verden på tolv prosent. Ved vårt besøk i fjor ble vi inspirert av den åndelige styrke og frimodighet vi møtte både i menighetene og i de diakonale prosjektene vi fikk se.

Det har skjedd mye i Egypt og mange andre land i Nord-Afrika og Midt-Østen denne våren. Vi har sett folkelig oppstand mot undertrykkelse og mangel på demokratiske rettigheter. Det gjelder også ytringsfrihet og trosfrihet. Friheten til uten frykt å kunne få leve ut sin tro og til fritt å kunne skifte tro. Respekt for menneskeverd og menneskerettigheter er i dag kjerneverdier uansett religion.

Situasjonen i er fortsatt uklar og mange er usikre på hvilken vei utviklingen vil ta også i Egypt. Optimismen var stor de første ukene av oppstanden. I dag er bildet et annet. Biskop Thomas var urolig. Han ønsket støtte fra Den norske kirke ikke minst i form av forbønn. Han brukte et vakkert bilde om en åpnet dør ut i et nytt landskap hvor kirken i Egypt ønsker medvandrere. Sør-Hålogaland er blitt invitert med på denne vandringen. Derfor ønsker vi denne pinsen, på livets, håpets og fellesskapets fest, at det i våre menigheter bes for situasjonen i Egypt og for kirken i landet. Vår bønn og vårt engasjement må knyttes til håpet om en bedre framtid der menneskeverdet og menneskerettighetene anerkjennes.

”Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten”!

Biskop Tor B Jørgensen

www.vestvagoy.kirken.no


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web