Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Diverse/lofoten_lederskole.jpg

Lederskole i Lofoten

Publisert: 28/09-2011 av Arne Tveit

Fredag ettermiddag og lørdag formiddag var 25 deltakere samlet til lederskole på Leknes. Deltakerne kom fra ulike sammenhenger: menighetsledere, speiderledere, ungdomsklubbledere, diakoner, kirkeverge, menighetsrådsmedlemmer, en bedriftsleder og andre uten spesielle lederoppgaver.

De fleste deltakerne kom fra Lofoten, men det var også deltakere fra Vesterålen og fra Mo i Rana. Deltakerne gav gode tilbakemeldinger på at dette var lærerikt og matnyttig og noe som kunne brukes inn i deres sammenheng.

Lederskolen i Lofoten er delt i 4 moduler. Det er fullt mulig å melde seg på enkeltmoduler. Etter 4 moduler er det også mulig å ta eksamen, med tilsvarende studiepoeng om en måtte ønske dette. Den første modulen handlet om visjon, verdier og organisasjonskultur. De modulene som kommer seinere i høst/vinter er:

Modul II 4.-5.november 2011
Lede i forandring
Denne modulen handler om behovet for forandring i en organisasjon, og vi tar for oss noen av de problemstillingene som oppstår i forandringsprosesser. Med vekt på transformasjonsledelse, vil kurset vise hvordan forskjellige lederskapsmodeller kan bidra til at de nødvendige forandringene kan skje på en god og konstruktiv måte. Vi ser på indikatorer for oppgang og nedgang i en organisasjon, og du vil lære om produkters livssykluser, trinn i fornyingsprosesser og årsaker til nedgang. Kurset vil videre gjennomgå de fem viktigste kjennetegnene ved en ”lærende organisasjon”. Etter kurset vil du kunne kjenne igjen hovedmomenter som gjelder i all forandring. Du vil også vite om en del grep som kan tas for å overkomme motstand mot forandring, og kjenne sentrale prinsipper slik at du selv kan føle deg trygg i forandringsprosessen.

Modul III 9.-10-mars 2012
Lederens personlige utvikling
Dette kurset vil gi praktiske nøkler til selvledelse, læring og personlig utvikling. Det beskriver ulike personlighetstyper, og understreker betydningen av et godt og trygt selvbilde. Du får kjennskap til en del modeller og prinsipper for personlig utvikling. Videre identifiseres åtte sentrale ferdigheter som en leder bør videreutvikle. Kurset hjelper deltakeren til å forstå seg selv bedre, til å utvikle sin egen selvbevissthet og til å styre hendelser som ellers vil kontrollere lederens liv. Kurset vil gjøre deltakeren i stand til å identifisere sin egen personlighetstype og lederstil, og til å gjenkjenne det samme i andre ledere.

Modul IV 27.-28.april 2012
Utvikling av nye ledere
Dette kurset gir en praktisk innføring i hvordan ledere kan gjøre andre bedre gjennom utrustende lederskap, og viser hvordan strategisk lederutvikling kan tilføre nye ledere fra egen organisasjon. Videre undervises det om viktige prinsipper for bruk av trening/coaching slik at man effektivt kan utvikle andre mennesker og om hvordan man setter i gang et fast program for å trene ledere innen egen organisasjon. Kurset tar for seg betydningen av situasjonsbestemt ledelse, og hvordan man kan sette sammen og utvikle effektive og komplementære team som holder lenge. Dette kurset skal gjøre deltakeren i stand til å anvende verktøy, modeller og prinsipper for å gjenkjenne, utvelge og trene nye ledere rundt seg.

For flere opplysninger og evt. påmelding, se www.lederskolen.no

 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web