Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Buksnes/odd-bjaastad.JPG

Kirkestue i Buksnes - menighetsmøtet vil ha mer informasjon

Publisert: 20/10-2011 av Arne Tveit

Søndag var det menighetsmøte i Buksnes. Møtet skulle gi innspill angående videre utredning av bygging av kirkestue ved Buksnes kirke. For å få finansiert bygging og drift av kirkestue, var tanken å selge menighetshuset på Leknes. Andre alternativer var å oppgradere menighetshuset, eller selge menighetshuset og bygge opp funksjonelle lokaler mer sentralt i Leknes. 55 mennesker var tilstede på menighetsmøtet.

www.vestvagoy.kirken.no

Konkret ba menighetsrådet om et innspill på om en skulle bruke 100 000,- kroner på et forprosjekt og om en i tillegg til å utrede kirkestue på Gravdal skulle utvikle mulige alternativer på Leknes.

Ingen i møtet hadde noen prinsippiell innvending mot bygging av kirkestue ved kirken på Gravdal. En slik kirkestue ville kunne fylle mange gode funksjoner.

Imidlertid var det flere som hadde innvendinger mot at menigheten ikke skulle eie noen lokaler på Leknes. Ikke minst når befolkningen på Leknes stadig øker, ble det av flere fremsagt som viktig å tenke gjennom hvordan en skulle få bygget opp et godt arbeid som også når befolkningen på Leknes.


Følgende vedtak ble fattet, mot en stemme:

1: Menighetsrådet må kartlegge hvilke behov/utfordringer vi i Buksnes menighet har i årende fremover med hensyn til  trosopplæring, sang/musikk og diakoni. Til hjelp i dette arbeidet må menighetsrådet bruke sine egne underutvalg, (trosopplæringsutvalg, sang/musikk-utvalg og diakoniutvalg) som kan si noe om de utfordringer man står overfor sett i lys av befolkningsutvikling og reformer i kirken innenfor sine områder.

2: Menighetsrådet må få svar på alle punkt  iflg. mandatet til komiteen som har lagt frem "betenkninger".
 
3: Få kunnskap/avklart arealdisponering i Leknes med det formål å se andre aktuelle tomter som mulighet
 
4: Menighetsrådet må komme tilbake til et menighetsmøte med saka.
    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web