Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


ansatte/DSC_0557.jpg

Givertjeneste

Publisert: 12/02-2013 av Odd Bjåstad og Arne Tveit

Med noen få avbrudd har Buksnes siden 1999 hatt en diakon i halv stilling. De fleste årene er det Kristin Lindberg som har hatt stillingen. Mens de andre stillingene i kirka i stor grad er finansiert av det offentlige, har denne stillingen hele tiden vært avhengig av privat givertjeneste. I årene som kommer trenger vi å få flere med på denne givertjenesten. 

Det er Buksnes menighetsråd som står som ansvarlig for å finansiere den halve stillingen. Totalt sett betyr det en kostnad på i overkant av 250 000,- kroner per år. En del av pengene finansieres gjennom turistguiding i Buksnes kirka om sommeren, noe finansieres gjennom prosjektinntekter, noe gjennom offer - men givertjeneste fra enkeltpersoner har alltid vært og vil alltid være en viktig del av finansieringen. 

I 2012 kom det inn 55 000,- kroner i givertjeneste til diakonistillingen. Menighetsrådets mål for 2013 er 75 000,- kroner. På sikt mener en det er realistisk å komme opp i minst 100 000,- kroner per år. 

Hva betyr det å være med på givertjeneste?

For de fleste betyr det at de har gått i banken eller nettbanken sin og lagt inn et fast trekk enten en gang i måneden, en gang i kvartalet el.l. Noen gir 50,- kroner hver måned, noen gir 1000,- kroner hver måned, noen gir engangsbeløp. Dette er helt opp til hver enkelt.  Samlede gaver som overstiger 500,- kroner på årsbasis blir innrapportert til skattevesenet slik at det gir skattefradrag. 

Bankkontoen for givertjenesten til diakonstillingen i Buksnes er 4550.20.49988
Merk gjerne innbetalinger med "givertjeneste" 

Spørsmål om givertjenesten kan rettes til Odd Bjåstad, leder i menighetsrådet. 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web