Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


kirkegaard/IMG_0194C.jpg

Snømengdene gir utfordringer på kirkegården

Publisert: 05/04-2013 av Arne Tveit (foto Geir Inge Winther)

På flere av kirkegårdene opplever kirkegårdsarbeiderne mer snø enn de noen gang tidligere har opplevd på sine mer enn 25 år i yrket. 

Nesten halvparten av begravelsene skjer i en "festet grav", dvs at de skal begraves ved siden av noen som er gravlagt tidligere. Det betyr igjen at begravelsen skjer midt utpå en av de 13 kirkegårdene våre - kanskje på et felt der dette er den første begravelsen denne vinteren, så alt ligger helt nedsnødd. Det betyr ofte lange avstander som må brøytes klart til begravelsen. Brøytingen må også skje med stor forsiktighet, for at ikke skal ødelegge gravminner. 

Geir Inge WInthers bilde

Men det første som må skje, er at en må finne frem til graven for å legge ut teletiner. Når telen er nesten en meter som i vinter, må teletineren helst ligge over graven i minst 3 dager før gravingen skjer.

Når snødybden er blitt godt over en meter, som her på Skifjord kirkegård, sier det seg selv at det er en utfordring å finne frem til riktig sted. Ingen gravstein vises, kun pinnene som er satt opp i enden av gravrekkene. 

Geir Inge Winthers bilde

Vi har ikke alltid anledning til å brøyte vei frem til gravene før vi legger ut tiner - da blir det mye vassing med tungt utstyr. En vanlig vinter går det som regel greit. Når snødybden er opptil 1,20 meter på åpen mark er det en utfordring - særlig om det nå fortsetter å snø...

Geir Inge Winthers bilde

Dersom vi nå får mange begravelser på en gang risikerer også noen å måtte vente en stund, så vi får ordnet til hver enkelt grav. 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web