Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Stamsund/Fireaaringene.JPG

LEDIG STILLING SOM TROSOPPLÆRER - NY UTLYSING

Publisert: 12/05-2013 av Arne Tveit

Vestvågøy kirkelige fellesråd har besluttet å lyse ut trosopplærerstillingen på nytt. Vi tror at dette vil kunne være en spennende stilling for flere arbeidsgrupper, enten det er kateketer eller lærere eller andre som har erfaring innenfor barne- og ungdomsarbeid, menighetsarbeid el.l. Den som søker stillingen vil både administrere trosopplæringsarbeid og selv delta i dette viktige arbeidet. 

 

Den fullstendige utlysingsteksten er som følger: 

TROSOPPLÆRER I VEST-LOFOTEN

Vi har nå ledig stilling som trosopplærer/trosopplæringskoordinator i menighetene i
Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner. Trosopplæreren skal sammen med
andre ansatte og frivillige gjennomføre trosopplæring i tråd med utarbeidede planer

 

Lofoten er et spennende sted å bo og arbeide: Fantastisk natur med muligheter for
friluftsliv både sommer og vinter; levende kulturliv innenfor musikk, teater,
billedkunst; idretts- og organisasjonsliv.

 

I menighetene har vi et godt utbygget speiderarbeid, vi har søndagsskoler,
barnekor og ungdomsklubb m.m. I de fleste menighetene har vi også årlige breddearrangement, som ”Lys Våken”, ”Tårnagenter”, bibelutdeling m.m.

 

Trosopplæreren vil jobbe nært sammen med andre kirkelige ansatte og med frivillige medarbeidere i de ulike menighetene. I de tre kommunene er det ansatt 5 prester, 1 menighetspedagog, 4 diakoner, 4 organister foruten 16 personer i andre kirkelige stillinger (noen av stillingene er deltid, de fleste heltid).

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

- Planlegge, administrere og gjennomføre trosopplæringstiltak i tråd med trosopplæringsplanene i samarbeid med øvrige staber og frivillige medarbeidere.

 

Dette innebærer bl.a. lederopplæring (MILK),

- Rekruttere og ivareta frivillige medarbeidere
- Rapportering
- Informasjonsarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner:

- gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.
- evne til å planlegge og arbeide selvstendig
- gode samarbeidsevner
- relevant utdanning/erfaring innenfor pedagogikk og/eller kristendom.
- beherske norsk skriftlig og muntlig
- andre med relevant utdanning/erfaring kan søke.

 

Utdanning og/eller erfaring innenfor følgende områder vil også bli vektlagt:

-Barne- og ungdomsarbeid
-Menighetsarbeid
-Musikk
-Idrett/aktivitet
-Drama
-Administrasjon

 

Kvelds- og helgearbeid må påregnes. Trosopplæreren må disponere egen bil.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om navn kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som blir tilbudt stillingen må også fremlegge gyldig politiattest. Trosopplæreren vil ha kontor på Leknes, kommunesenteret i Vestvågøy. Stillingen er knyttet til Vestvågøy kirkelige fellesråd, og trosopplæreren inkluderes i deres kollektive forsikringer og pensjonssystemer. 

Stillingsstørrelsen vil bli vurdert underveis, i samarbeid med søkerne. Både heltidsstilling og deltidsstilling er mulig. 

 

Nærmere opplysninger kan fås hos kirkevergen i Vestvågøy,
telefon 760 56250

Søknad med CV sendes til Vestvågøy kirkelige fellesråd

Epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

 

Søknadsfrist: 28.mai 2013


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web