Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


kirkegaard/buksnes-krk-drens.12.05.jpg

Å bygge kirkegård er blitt en liten vitenskap

Publisert: 15/05-2013 av Arne Tveit

For tiden pågår det utvidelsesarbeid på Buksnes kirkegård. Å bygge nye kirkegårdsfelt er etter hvert blitt en hel liten vitenskap.

En del av oss har lagt merke til oppslagene i NRK om en kirkegård i Bindalseidet som ikke lenger kan brukes fordi jordforholdene er for dårlige. Dette er ikke noe enestående tilfelle. I mange år bygget vi i Norge alt for dårlige kirkegårder. Oppmerksomheten ble brukt på å lage det som var over jorden vakkert, mens altfor lite ble gjort for å sikre funksjonsdyktig jord under bakken. Også på Vestvågøy finnes det kirkegårder med dårlige grunnforhold, men heldigvis ikke så dårlige at det har vært fare for at noen måtte stenges av den grunn. 

kirkedrens

Nå er dette helt annerledes. Før arbeidet startes, lages det en nøyaktig plan på hvordan kirkegården skal bygges opp, med riktig drenering og riktige masser. Dreneringsrørene blir dekket med grov grus slik at de skal holde lenge. 

drens

Over dreneringen legges det masse som skal slippe gjennom riktige mengder med luft og vann. Gjennom vinteren har vi jobbet med å finne riktig type masse. I samarbeid med mer erfarne fellesråd har vi kommet til at en riktig blanding av knust grus og jordmasser gir det beste resultatet. Vi har prøvd oss frem for å finne rette blandingsforhold (bildet viser grushaugen, jordhaugen og flere hauger med ulike blandinger) Vi er nå kommet frem til den blandingen vi mener vil være den som gir de beste forholdene. Svaret på om vi har lyktes fullt ut får vi om ca 50 år..


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web