Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


ansatte/Per-Arne-2013-L.JPG

Nye ansatte i Vestvågøy kirkelige fellesråd

Publisert: 14/06-2013 av Arne Tveit

I løpet av sommeren skjer det endringer i staben til Vestvågøy kirkelige fellesråd. 

Per-Arne Lie overtar jobben som kirkeverge i Vestvågøy, konstituert for en periode på 8 måneder. Han som ble tilbudt stillingen som kirkeverge takket nei, og fellesrådet har valgt å vente med å lyse ut stillingen på nytt.

Per-Arne har tidligere jobbet som avdelingsleder i Telenor, ingeniør på teknisk etat i Vestvågøy kommune, selvstendig næringsdrivende, og som prosjektleder for langtidsplanen for kirkegårdene i kommunen.

Siden år 2000 har han jobbet som konsulent/rådgiver i fellesrådet. I flere perioder har han vært fungerende kirkeverge, og innehar både kompetanse og erfaring som er viktig i stillingen. 

Torleif Utnes

Fra 5.august går Torleif Utnes inn i en deltidsstilling/vikar på kirkevergekontoret for å ta over deler av arbeidet Per Arne har gjort som rådgiver. Han vil blant annet få ansvaret for oppfølgingen av gravarkivet for kirkegårdene og for vikarplanlegging i kirkene. I hovedsak vil han være på kirkevergekontoret mandag og fredag. 

Han vil samtidig beholde sin jobb på Buksnes og Hol kirkekontor. Der vil han bli å finne tirsdag, onsdag, torsdag. Han har bl.a. ansvar for gravferdsplanlegging, bryllupsplanlegging, kirkeregisterføring m.m.

Torleif er utdannet fagarbeider maskin, har jobbet blant annet som flyplassbestyrer for Esso på Stavanger lufthavn, som sjef på vedlikeholdsavdelingen bilskvadronen på Andøya og han har jobbet på Byggmakker på Leknes. Han har også lang fartdstid som kirketjener og kontorfullmektig i Vestvågøy kirkelige fellesråd. Torleif har gjennom arbeid og fritid opparbeidet kunnskaper, blant annet innen IKT, som vil være svært viktig i de nye arbeidsoppgavene han går inn i.  

Når han jobber på kirkevergekontoret har han permisjon fra kirketjenerstillingen i Buksnes og Hol. 

Trond Pedersen

Trond Pedersen overtar fra 12.august kirketjenerstillingen i Buksnes og Hol (50%). Veldig mange vil kjenne Trond som den blide, kunnskapsrike og svært servicevennlige mannen bak en av skrankene hos Byggmakker. Trond har vært ansatt hos Ballstad Jernvare / Byggmakker siden 1969.

En del av oss vil også kjenne Trond som en aktiv samfunnsbygger i lokalmiljøet, ikke minst på Ballstad, hvor han har deltatt i mange ulike aktiviteter opp gjennom årene til glede for enkeltmennesker og for hele lokalsamfunnet. 

En kan også finne Trond som en god bidragsyter til ulike nettsider om Ballstads historie.

Å være kirketjener er en helt ny jobb for Trond, men vi er trygge på at han fort vil lære seg rutiner og oppgaver som er viktige i jobben. Vennligheten i møte med mennesker er viktig for en kirketjener, den kompetansen innehar Trond til fulle. 

Med denne omrokkeringen i stillinger har fellesrådet i Vestvågøy sikret en stabil kapasitet i "frontlinjetjenesten" i kirkene og på kirkekontorene. På kirkevergekontoret vil det imidlertid i denne perioden være mindre kapasitet enn det som er nødvendig i en normal situasjon, så servicenivået fra kirkevergekontoret vil nødvendigvis måtte gå noe ned, og en del oppgaver vil bli liggende "på vent".

Vi ønsker alle 3 velkommen inn i nye stillinger og arbeidsoppgaver, og lykke til i viktige tjenester!

 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web