Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Hol/hol-dugnad-1.jpg

Velkommen til å feire Skaperverkets dag i Hol kirke 7. sept. kl. 17.00

Publisert: 02/09-2014 av Marit Plener Gran

Søndag 7. sept. kl. 17.00 markeres Skaperverkets dag i Hol menighet. 

Vi vil feire Skaperverket med gudstjeneste i Hol kirke og besøk hos Tove og Espen Seierstad sitt "kretsløpshus" i Petvika.

 

Tema for Skaperverkets dag 2014 er; ”Led oss på dine  stier”.

Vi går sammen, på vandring mot en dypere forståelse, glede og undring over vår plass i Guds skaperverk. Dette vil prege salmer, bønner og liturgi ellers

Dina Nybø, Berit Sjølie, Are Johansen og Torleiv Utnes er invitert til å si noe om sin forståelse, glede og samhørighet til skaperverket – dette blir i hovedsak gudstjenestens preken.


Tove og Espen Seierstad har gjennom flere år planlagt og bygget et
nytt "kretsløpshus" i Petvika. 

Etter gudstjenesten 7. sept. inviteres alle til å besøke dem og huset deres.  Der vil de gi en omvisning i huset. De vil fortelle om kretsløpstanken i forhold til det å bo, og hvilke valg de har gjort med tanke på materialer og økologi.
De vil også dele med oss sine tanker om den livstil de gjerne vil prøve ut. Og de serverer de solstekte økologiske vafler – vafler stekt på solstrøm.

Tove og Espen er opptatt av prøve ut nye veier for hvordan det går an å leve godt og samtidig ha en god påvirkning på naturen.  De tenker at ved å tydeligjøre kretsløpet i sitt hverdagsliv, vil de bli mer oppmerksom på eget forbruk. Samtidig vil det gi dem en nærhet og samhørighet
til naturen.
De gjør oppmerksom på at huset er ikke helt ferdig ennå, og bærer noe preg av å være en byggeplass.

Tove og Espen har sin egen blogg; Bloggen deres heter www.okologisklofoten.blogspot.no


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web