Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Stamsund/kristusfigur/DSC_1298.JPG

Den stille uke, før påskehøytiden 2016

Publisert: 16/03-2016 av Ken-Gøran Mikkelsen

Her finner du en fullstendig oversikt over gudstjenester og arrangementer fra palmesøndag t.o.m. andre påskedag her på Vestvågøy.  I kirken er ikke påsketiden over før på Kristi Himmelfartsdag.

PALMESØNDAG 20.mars
Kl 11 på Ungdomshuset i Valberg
Friluftsgudstjeneste ved sokneprest Trond Gran og Robert Solberg (trekkspill).

Kl 17 i Buksnes menighetshus
Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Nils Jøran Riedl og organist Andrey Pirozhkov.


ValbergBakgrunnen for navnet på dagen, er at folket tok imot han med vaiende palmegreiner og la klær og greiner på veien der Jesus red. Palmen er symbol for seier. I kristendommen står den for Jesu seier over synd og død, og troens seier. Når folket hilser Jesus på denne måten hyller de Jesus som Messias,  seierherren,  uten å være bevisst på det. Han ble altså tatt imot som  konge før seieren; oppstandelsen.

 

 

Knutstad kapell

ONSDAG 23.mars
Kl 20 på Knutstad kapell
Musikkandakt ved kantor Ken-Gøran Mikkelsen, Lofotr Kantori og organist Sigrid Sand. En meditativ og musikalsk reise i påsken, med masse flott musikk, bønner og tekstlesning.

 

SKJÆRTORSDAG 24.mars
Kl 10:30 i Hol kirke
Skriftemålsgudstjeneste ved prostiprest Harold Holtermann og organist Andrey Pirozhkov.

Kl 11 i Hol kirke
Gudstjeneste med nattverd ved prostiprest Harold Holtermann og organist Andrey Pirozhkov.

Stamsund kirkeKl 17 i Stamsund kirke
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd ved sokneprest Trond Gran, diakon Kjersti Konsmo og kantor Ken-Gøran Mikkelsen. Lofotr Kantori deltar.

Denne dagen innstiftet Jesus nattverden, med utgangspunkt i det jødiske påskemåltidet. Navnet på dagen betyr renselsestorsdag, og kommer av norrønt skíra; rense (skjær = ren). Dette har sammenheng med at Jesus vasket disiplenes føtter før påskemåltidet. De skulle være rene før måltidet. Det nye måltidet, nattverden, har kraft i seg til å rense for synd.

 

LANGFREDAG 25.mars
Kl 11 i Borge kirke
Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Frode Wigum og kantor Ken-Gøran Mikkelsen. Lofotr Kantori deltar.

Kl 11 i Buksnes kirke
Langfredagsgudstjeneste ved vikarprest Jan Sahl og organist Andrey Pirozhkov. Vokalensemblet deltar.Valberg kirke

Kl 13 i Valberg kirke
Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Frode Wigum og kantor Ken-Gøran Mikkelsen. Lofotr Kantori deltar.

Dagen da Jesus døde, kalles langfredag. Det var, som navnet sier, en lang og tung dag med forhør og tortur, som endte med Jesu begravelse. På engelsk kalles langfredag ”Good Friday”; god fredag eller hellig fredag. Her er synsvinkelen en annen en vår: Denne tunge dagen, er blitt noe godt for oss. Jesus har tatt på seg det onde og døden, for at vi skal bli fri.

 

PÅSKENATT 26.mars
Kl 23 i Borge kirke
Påskenattsmesse ved sokneprest Frode Wigum og kantor Ken-Gøran Mikkelsen. Salig Blanding og Lofotr Kantori deltar. Dåp og nattverd.Borge kirke

 1.PÅSKEDAG 27.mars
Kl 11 i Buksnes kirkeBuksnes kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Eimund K. Nordberg og organist Andrey Priozhkov. Kirkekoret deltar.

Kl 13 i Stamsund kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved vikarprest Jan Sahl og kantor Ken-Gøran Mikkelsen.

Kl 17 i Borge kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Frode Wigum og kantor Ken-Gøran Mikkelsen.

Det tomme korset er symbol for Jesu oppstandelse påskedag. Korset, som er et  henrettelses-redskap, er ved Jesu oppstandelse blitt et seierstegn som roper ut glede og frihet: ”Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død hvor er din seier? Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!” (1. Kor 15, 54 b-55, 57)

 

2.PÅSKEDAG 28.mars
Kl 11 i Hol kirke
Høytidsgudstjeneste med nattverd ved vikarprest Jan Sahl og organist Andrey Pirozhkov. Vokalensemblet deltar.

Hol kirkeI jødisk og kristen tradisjon brukes «gjeter» som bilde på Gud. Som gjeteren verner sauene mot villdyr og leder dem til gode beitemarker, slik vil Gud sørge for menneskene og verne dem mot døden og det onde. Dette kommer særlig til uttrykk i hyrdesalmen, Salme 23, i det gamle testamentet i Bibelen. I det nye testamentet kalles Jesus  «Den gode gjeteren». Slik gjeteren leter til han finner den bortkomne sauen, og gleder seg når han har funnet den, slik  vil  Jesus og himmelen glede seg over «én synder som vender om»  (Luk 15,3–7). «Den gode gjeteren» gir sitt liv for sauene (Joh 10, 11f). På samme måte ga Jesus livet for menneskene.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web