Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Alter_Stamsund.jpg

Den stille uke og påsken 2017

Publisert: 11/04-2017 av Ken-Gøran Mikkelsen

Her finner du en fullstendig oversikt over gudstjenester og arrangementer fra palmesøndag t.o.m. andre påskedag her på Vestvågøy.  I kirken er ikke påsketiden over før på Kristi Himmelfartsdag.

PALMESØNDAG 9.april
Kl 11 på Ungdomshuset i Valberg
Friluftsgudstjeneste ved prestevikar Gunnar M. Kristjánsson.

Kl 11 i Buksnes menighetshus
Gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Per H. Nielsen og organist Andrey Pirozhkov.

Kl 17 på Knutstad kapell
Musikkgudstjeneste ved kantor Ken-Gøran Mikkelsen. Lofotr Kantori og ung medarbeider Sigrid E. Sand deltar.

Knutstad kapell

Bakgrunnen for navnet på dagen, er at folket tok imot han med vaiende palmegreiner og la klær og greiner på veien der Jesus red. Palmen er symbol for seier. I kristendommen står den for Jesu seier over synd og død, og troens seier. Når folket hilser Jesus på denne måten hyller de Jesus som Messias,  seierherren,  uten å være bevisst på det. Han ble altså tatt imot som  konge før seieren; oppstandelsen.

 

 

SKJÆRTORSDAG 13.april

Kl 10:30 i Buksnes kirke
Skriftemålsgudstjeneste ved prestevikar Gunnar M. Kristjánsson og organist Andrey Pirozhkov.

Kl 11 i Buksnes kirke
Gudstjeneste med nattverd ved prestevikar Gunnar M. Kristjánsson og organist Andrey Pirozhkov. Buksnes kirkekor deltar.

Kl 17 i Valberg kirke
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd ved prestevikar Jorunn T. Larsen, kantor Ken-Gøran Mikkelsen og diakon Kjersti Konsmo. Lofotr Kantori deltar.
Valberg kirke
Denne dagen innstiftet Jesus nattverden, med utgangspunkt i det jødiske påskemåltidet. Navnet på dagen betyr renselsestorsdag, og kommer av norrønt skíra; rense (skjær = ren). Dette har sammenheng med at Jesus vasket disiplenes føtter før påskemåltidet. De skulle være rene før måltidet. Det nye måltidet, nattverden, har kraft i seg til å rense for synd.

 

 

 

 

LANGFREDAG 14.april
Kl 11 i Borge kirke
Pasjonsgudstjeneste ved vikarprest Per H. Nielsen og kantor Ken-Gøran Mikkelsen. Lofotr Kantori deltar.

Kl 11 i Hol kirke
Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Marit P. Gran og organist Andrey Pirozhkov. Buksnes Vokalensemble deltar.Stamsund kirke

Kl 13 i Stamsund kirke
Pasjonsgudstjeneste ved vikarprest Per H. Nielsen, kantor Ken-Gøran Mikkelsen og prestevikar Gunnar M. Kristjánsson. Lofotr Kantori deltar.

Dagen da Jesus døde, kalles langfredag. Det var, som navnet sier, en lang og tung dag med forhør og tortur, som endte med Jesu begravelse. På engelsk kalles langfredag ”Good Friday”; god fredag eller hellig fredag. Her er synsvinkelen en annen en vår: Denne tunge dagen, er blitt noe godt for oss. Jesus har tatt på seg det onde og døden, for at vi skal bli fri.

 

PÅSKENATT 15.april
Kl 23 i Borge kirke
Påskenattsmesse ved prestevikar Jorunn T. Larsen, kantor Ken-Gøran Mikkelsen og diakon Solveig Utvik. Salig Blanding og Lofotr Kantori deltar. Nattverd.Borge kirke

 1.PÅSKEDAG 16.april
Kl 11 i Buksnes kirkeBuksnes kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved prest Marit P. Gran og organist Andrey Priozhkov. Buksnes Kirkekor og Bernt Gustafsson (trompet) deltar.

Kl 11 i Stamsund kirke
Høytidsgudstjeneste med nattverd ved prestevikar Gunnar M. Kristjánsson og kantor Ken-Gøran Mikkelsen. Ekstra musikk.

Kl 17 i Borge kirke
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved prestevikar Jorunn T. Larsen og kantor Ken-Gøran Mikkelsen. Ekstra musikk.

Det tomme korset er symbol for Jesu oppstandelse påskedag. Korset, som er et  henrettelses-redskap, er ved Jesu oppstandelse blitt et seierstegn som roper ut glede og frihet: ”Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død hvor er din seier? Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!” (1. Kor 15, 54 b-55, 57)

 

2.PÅSKEDAG 17.april
Kl 11 i Hol kirke
Høytidsgudstjeneste med nattverd ved sokneprest Marit P. Gran og organist Andrey Pirozhkov. Buksnes Vokalensemble deltar.

Hol kirkeI jødisk og kristen tradisjon brukes «gjeter» som bilde på Gud. Som gjeteren verner sauene mot villdyr og leder dem til gode beitemarker, slik vil Gud sørge for menneskene og verne dem mot døden og det onde. Dette kommer særlig til uttrykk i hyrdesalmen, Salme 23, i det gamle testamentet i Bibelen. I det nye testamentet kalles Jesus  «Den gode gjeteren». Slik gjeteren leter til han finner den bortkomne sauen, og gleder seg når han har funnet den, slik  vil  Jesus og himmelen glede seg over «én synder som vender om»  (Luk 15,3–7). «Den gode gjeteren» gir sitt liv for sauene (Joh 10, 11f). På samme måte ga Jesus livet for menneskene.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web