Skattefradrag for gaver til Hol og Buksnes menigheter


Ofringer og pengegaver som blir gitt til Hol og Buksnes menigheter kan gi rett til skattefradag. Hvordan går man fram for å gi en gave?

Les mer

 

Skattefradrag for gaver til Hol og Buksnes menigheter


Ofringer og pengegaver som blir gitt til Hol og Buksnes menigheter kan gi rett til skattefradag. Hvordan går man fram for å gi en gave?

Les mer

 

Konfirmasjons- gudstjenester 2021


På grunn av pandemien blir noen konfirmasjonsgudstjenester holdt i vår, og noen til høsten. Her er oversikt over konfirmanter og konfirmasjonsdatoer *

Les mer

 

Konfirmasjons- gudstjenester 2021


På grunn av pandemien blir noen konfirmasjonsgudstjenester holdt i vår, og noen til høsten. Her er oversikt over konfirmanter og konfirmasjonsdatoer *

Les mer

 

Sammen som kirke i hele verden


"Sammen som kirke i hele verden" er en aksjon som ønsker å sette fokus på menigheten identitet som del av den internasjonale kirke.

Les mer

 

Sammen som kirke i hele verden


"Sammen som kirke i hele verden" er en aksjon som ønsker å sette fokus på menigheten identitet som del av den internasjonale kirke.

Les mer

 
 

Konfirmasjons- gudstjenester 2021

På grunn av pandemien blir noen konfirmasjonsgudstjenester holdt i vår, og noen til høsten. Her er oversikt over konfirmanter og konfirmasj...

Les mer

 

8-9 år: Kjenner du noen som liker mysterier?

Alle i Buksnes sokn som er født i 2012 inviteres til å være med som TÅRNAGENT i Buksnes kirke s øndag 13. juni kl 12:00-18:00  

Les mer

 

Lotteri til inntekt for misjon

Buksnes menighet i samarbeid med Gravdal misjonsforening selger lodd til inntekt for Normisjonen og NMS. 

Les mer

 

Givertjeneste - diakoni i Buksnes og Hol menigheter

Vil du være med å støtte det diakonale arbeidet i Buksnes og Hol?

Les mer

Flere saker