Ny begrensing på antall i kirkene


Det har vært forvirring rundt antall deltakere som kan være i kirkene til gudstjenester og andre arragement som skjer i der. Nå er det avklart. Fra mandag den 09.november blir det kun mulig å være 50 deltakere.

 

De nye antallsbestemmelsene er slik:

Innendørs:
* Maksimalt 200 deltakere på innendørs arrangementer der stolene er fastmontert i gulvet (som i 
  kino-/teatersal). Dette omfatter ikke stoler som er montert i hverandre eller benker selv om de er festet i gulvet.
* Maksimalt 50 deltakere på innendørs arrangementer uten fastmonterte stoler.
* Maksimalt 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, julebord, vennefester o.l. i lånt/leid 
  lokale.

Utendørs: 
● Maksimalt 600 deltakere på utendørs arrangementer med fastmonterte seter fordelt på tre kohorter á 200. Det skal være minst 2 meters avstand mellom hver kohort på 200.
● Maksimalt 200 deltakere på utendørs arrangementer uten fastmonterte stoler.

I tillegg kan ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av arrangementet komme i tillegg til deltakergrensa.

Forvirringen har vært rundt tolking av "fastmonterte seter" Det er nå presisert og blir beskrives slik:

"Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker,for eksempel kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger. Regnes stoler som er hektet fast i hverandre som fastmonterte seter? Nei, setene må være fastmonterte på en slik måte at publikum ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem for at de skal regnes som fastmonterte seter. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer"

 

Tilbake

Del