Diakoni


Diakoni kalles gjerne kirkas omsorgsarbeid.

 

Diakoni er evangeliet i handling, og kalles gjerne kirkas omsorgsarbeid.

Vi ønsker at Guds kjærlighet skal nå alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste (visjon i Plan for diakoni)

Hovedområdene i kirkas diakoni er
- nestekjærlighet
- inkluderende fellesskap
- vern om skaperverket
- kampen for rettferdighet

Våre diakoner jobber hver dag tett på mennesker i alle aldre og fra ulike miljøer. Vi er opptatt av at mennesker kjenner seg sett og inkludert: i gudstjenesten, trosopplæringe, i barne- og ungdomsarbeidet og i lokalsamfunnet.

 

Formiddagstreff:
Samlinger i de ulike menighetene i Vestvågøy, vanligvis på onsdag formiddag kl 11-13. Dette er møteplasser hvor det vanligvis er litt program, sang, opplesing, andakt og loddsalg. Kaffe med noe attåt er selvsagt. 

Vi møtes vanligvis på Leknes/Buksnes menighetshus, Stamsund Dag- og Velferdssenter og i Borge kirke.

Se kalenderen, plakater eller ring kirkekontoret for mer info.

Alle er velkommen!

 

Fasteaksjonen
På slutten av kirkas fastetid. før påske samler menighetene inn penger til Kirkens Nødhjelps sitt arbeid rundt i hele verden. Pengene går til nødhjelp og utviklingsarbeid, og vi kan på den måten være med å bidra til at mennesker får et bedre liv.

Konfirmant-gruppene er viktige medarbeidere i denne aksjonen.

 

Sorg-gruppe
Mennesker som opplever å miste en de er glad i eller opplever andre tap i livet kan ofte hjelpe hverandre videre gjennom sorgen. Menighetene har derfor sorg-grupper eller selvhjelpsgrupper når det er noen som melder behov for dette.

Ta kontakt med en av diakonene (se kontakt - kirkelige ansatte) eller kirkekontoret. 

 

Andre fellesskap for voksne

  • Hver høst har menighetene en busstur med vekt på fellesskap og opplevelser
  • Hver høst og vår har flere av menighetene bygdekvelder eller andre arrangementer på kveldstid som er åpen for alle som vil ha en hyggelig kveld sammen med andre
  • Høsten er også tid for tema-kveld eller kranseverksted felles for menighetene i Vestlofoten, som er åpne for alle.

Se annonser i avisa og kalenderen.

 

Sommertreff for utviklingshemmede
Utviklingshemmede og deres hjelpere inviteres til en helg med aktivitet, fellesskap og gudstjeneste.

 

Besøk på aldersinstitusjoner
Prestene i Vestvågøy har jevnlige andakter på Vestvågøy sykehjem, Lekneshagen bofellesskap og Leknes Bo- og servicesenter. Noen ganger deltar diakonene. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret for å få oversikt over planlagte andakter.

Diakon i Borge besøker Vestvågøy sykehjem jevnlig og diakonene bidrar med sosiale arrangement både på dagtid og ettermiddagstid.

 

Artikkel om fast givertjeneste i Buksnes og Hol: Klikk her